Organisatiecoaching

Voor wie?

Organisaties met een vraagstuk van start-up tot multinational.

In welke situaties?

Als organisatiecoach help ik de organisatie bij het diagnosticeren van complexe vraagstukken. Door de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering te verkennen, spoor ik onderliggende thema’s snel op. We stellen aan de hand van deze ontwikkelpunten reële doelen. De organisatie zelf is de eigenaar van het hieruit volgend veranderplan met een 2 tot 3-tal concrete veranderpunten. De scherpe interventies die hierin uiteen gezet zijn, bieden de verandercapaciteit die organisaties nodig hebben.

Hiervoor zet ik mijzelf in als instrument, ik ben…..gevoelig, doortastend, scherp en snel.

Soms is een probleem in een organisatie niet zomaar een probleem, maar een uiting van onvrede in een diepere laag. Er is bijvoorbeeld een heftige gebeurtenis geweest (een bedrijfsongeval of een fusie) of een reeks kleine incidenten binnen een de organisatie. Bijvoorbeeld in een angstcultuur of een hoog ziekteverzuim. In enkele gevallen kan er sprake zijn van een organisatietrauma.

Wat levert het op?

Het echte probleem wordt blootgelegd. Er ontstaat inzicht over oorzaak en gevolg, zodat er een veranderplan kan worden opgesteld. Met kleine acties kunnen soms grote veranderingen teweeg gebracht worden in de cultuur van de organisatie!